Reflexná Metóda

ReMe – Reflexná Metóda 

vznikla ako vedľajší produkt britského programu MBA, ktorý bol poskytovaný na Slovensku Britskou Nottingham Trent University v období rokov 2005 až 2010. Je to komunikačný nástroj, ktorý do tohto procesu prináša prvky otvoreného, korektného a transpatrentného prístupu. To dáva základ pre nedeformované riadenie sociálnych procesov. Základ pre potrebu neustáleho učenia sa, zdokonaľovnia sa a poznávania neznámeho. Na tomto základe sa občan stáva subjektom a nie manipulovateľným objektom!!!

 

Základ metódy tvoria štyri fenomény:

►  globálne informačné prostredie

►  osobná reflexia

►  reflexné učenie

►  kritické poznávanie.

 

Pre záujemcov o zoznámenie sa s metódou sme pripravili:

>Intuitívny tréningový balíček<

>Prezentácia pre starostov<

 

Informácie a kontakty:

e-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk
telefón: 0905 425 821
 

 

O publikácii


Komunikácia