SPEDIk

Názov SPEDIk vznikol v roku 1989 ako obchodné meno pre firmu, ktorá svoje podnikateľské aktivity orientovala na oblasť športu, výchovy, vzdelávania a iných služieb obyvateľstvu. V súčasnosti je meno a značka previazaná s aktivitami zakladateľa firmy SPEDIk, ktoré sa týkajú témy: Filozofia Zeme pre druhé tisícročie. Na tejto stránke máte možnosť zoznámiť sa s dostupným duševným vlastníctvom Petra Jahna. Zložka vám ponúka možnosť získať zverejnené produkty a diela bezodplatne. Dáva právo záujemcovi používať ich a šíriť ich ďalej.


Produkty šírené pod značkou SPEDIk sa riadia filozofiou UBUNTU a odkazom Bernsa-Lee. Majú slúžiť obyvateľom Zeme, aby svoj život, bytie a myslenie podriadili subjektívnemu obzoru poznania. Filozofii, v ktorej osobné potreby jednotlivca sú v harmónii s potrebami všetkého ostatného na našej Zemi.
 

Dostupné produkty a diela:

- Reflexný analyzátor , UAreme

- Slušnosť, zdvorilosť, takt a etiketa

- Reflexná metóda a manuál reflexnej anylýzy SWOT

- Srdce dokorán

- Vánok tvojej duši

- Križovatky života, alebo putovanie od prameňa k smrti